Verlenging geldigheid maaltijdcheques

Maaltijdcheques (en eveneens de ecocheques en geschenkcheques) die in de periode van 01/11/2020 – 31/03/2021 vervallen, zullen automatisch voor 6maanden verlengd worden.

Feestdagen 2021

Wanneer vallen de 10 wettelijke feestdagen in 2021. vrijdag 01/01 Nieuwjaar maandag 05/04 Paasmaandag zaterdag 01/05 Dag van de Arbeid donderdag 13/05 OLH Hemelvaart maandag 24/05 Pinkstermaandag woensdag 21/07 Nationale Feestdag zondag 15/08 OLV Hemelvaart maandag 01/11 Allerheiligen donderdag 11/11 Wapenstilstand zaterdag 25/12 Kerstmis

Feestdagen 2020

Wanneer vallen de 10 wettelijke feestdagen in 2020. 01/01 Nieuwjaar 13/04 Paasmaandag 01/05 Dag van de Arbeid 21/05 OLH Hemelvaart 01/06 Pinkstermaandag 21/07 Nationale Feestdag 15/08 OLV Hemelvaart 01/11 Allerheiligen 11/11 Wapenstilstand 25/12 Kerstmis

Verbodsbepalingen uitzendarbeid opgeheven

Vanaf vandaag is het verbod om uitzendkrachten te werk te stellen in 2 sectoren opgeheven, namelijk de sector van de verhuisondernemingen (pc 140.05) en de sector van de binnenscheepvaart (pc139). Dit door een aanpassing afgesproken in het Zomerakkoord. Door deze afspraak wordt het ook onmogelijk om in de toekomst nog verboden op te leggen die […]

Vergoeding woon-werkverkeer

Ondanks de prijsverhoging van de treinkaarten (met 2.49%) sedert 1 februari, zal de vergoeding die door de werkgever voor het woon-werkverkeer betaald wordt voor gemeenschappelijk openbaar vervoer niet stijgen. Dit omdat deze tarieven als forfaits zijn vastgelegd sedert het interprofessioneel akkoord van 2009-2010

Geniet van het fiscaal voordeel voor innovatieve software.

Waar tot voor kort het noodzakelijk was om een patent te hebben om fiscaal voordeel te genieten, zijn deze voorwaarden recent versoepeld. Lees er meer over in dit artikel van Van Havermaet: Fiscale ‘innovatie-aftrek’ voor software

(R)Evolutie in de uitzendsector?

Momenteel ligt de weg voor de stemming van een wetsontwerp “Werkbaar Wendbaar Werk” open, een ontwerp dat op een aantal vlakken een herorganisatie beoogd van de arbeidsmarkt. Het Wetsvoorstel dat deze week in de Kamercommissie Sociale Zaken werd besproken is algemeen -ietwat voorbarig- gekend als “Wet Peeters”. Naast een aantal maatregelen betreffende flexibiliseringvan de werkweek […]

Digitaal ondertekenen uitzendcontracten

Grote wijziging in uitzendarbeid vanaf 1 oktober 2016. Vanaf dan valt namelijk de zgn. ’48-urenregel’ weg. Die regel bepaalde dat een uitzendkantoor de tijd kreeg – tot 48 uren na aanvang van de aanvang van tewerkstelling – om het contract administratief in orde te krijgen. In de praktijk betekende het echter maar al te vaak […]